Siri Hustvedt

“The World Trade Center”
Jan 2002

New York University Press, 2002

“The World Trade Center”

“The World Trade Center.” 110 Stories: New York Writers After September 11.
ed. Ulrich Baer, New York University Press.